sobota, 25 paź 2014
Imieniny: Ingi, Maurycego
01:05

Małe projekty > Wdrażanie lokalnych... > Wnioski o przyznanie pomocy, wzory, instrukcje,... >

Wnioski o przyznanie pomocy, wzory, instrukcje, umowy - MAŁE PROJEKTY

2010-01-20, autor: Adriana Zdanowicz - Kubicka
Data Typ Nazwa - Opis Ilo?? pobra?
2014-07-14

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 8z w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów.

286
2014-05-28

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013  22

z dnia 22.05.2014

200
2014-05-28

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013  22

z dnia 22.05.2014

 

120
2014-05-28

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi 

60
2014-04-24

144
2014-04-24

77
2014-04-24

82
2014-04-24

178
2014-04-24

131
2014-04-24

77
2014-04-24

67
2014-04-24

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  w zakresie małych projektów.

166
2014-02-07
  

Wniosek następcy o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

124
2014-02-07
  

Wniosek następcy o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

101
2014-02-07
  

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

130
2013-05-10

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju" w zakresie "małych projektów".

762
2013-04-23

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju" w zakresie "małych projektów".

471
2013-03-12
  

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY
nr …………………......
na operację z zakresu małych projektów
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013
 Umowa W/413/8/z

236
2013-03-12
  

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY
nr …………………......
z następcą prawnym Dotychczasowego Beneficjenta / nabywcą przedsiębiorstwa Dotychczasowego Beneficjenta / nabywcą części przedsiębiorstwa Dotychczasowego Beneficjenta
na operację z zakresu małych projektów
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013 

Umowa 413_MP_N/3/z

 

 

 

143
2013-02-06
  

Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie loklanych strategii rozwoju” w zakresie małych proejktów obowiązuje dla naborów, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczeły bieg nie wczęsniej niż 31 stycznia 2013 roku” (PROW_413_MP/7/z ).

472
2013-02-06
  

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach dzialania „Wdrażanie loklanych strategii rozwoju” w zakresie małych proejktów  obowiązuje dla naborów, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczeły bieg nie wczęsniej niż 31 stycznia 2013 roku” (PROW_413_MP/7/z ).

470
2012-07-04
  

Pismo umowa przyznania pomocy na małe projekty wersja 7z 

253
2012-07-04
  

Wzór umowy 7z o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013 

Wprowadzone do formularza zmiany polegają na wprowadzeniu postanowień dotyczących zasad przekazania, rozliczenia oraz ewentualnego zwrotu wyprzedzającego finansowania, a także ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia wykonania postanowień umowy.

362
2012-06-12
  

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rowzoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objetego PROW 2007-2013. 02.11.2012 r.

 wersja 6z

Uwaga:

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, obowiązujaca od 08.06.2012r.

393
2012-06-12
  

Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi, składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzajace finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

Uwaga:

"W dniu 8czerwca 2012 roku weszła w życie ustawa z 30 marca 2012 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U z 2012, poz.577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzajace finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszoych na realizację operacji składając wraz z Wnioskiem - Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi, składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzajace finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji."

281
2012-06-12
  

Pismo przewodnie ARiMR dotyczące nowego Załącznika do Wniosku o przyznanie pomocy dla Wnioskodawców, którzy ubiegają się o środdki przezanczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych  

244
2012-04-18

273
2012-04-13
  

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013  wersja

wersja 6z

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 18 kwietnia 2012 r.  

ersja 6zwersja6z6zwe

549
2012-04-13
  

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 18 kwietnia 2012 r. 

386
2012-02-14
  

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego beneficjenta w ramach dzialania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla malych projektow, tj. operacji, ktore nie odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013  13.02.2012

196
2012-02-14
  

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego beneficjenta w ramach dzialania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla malych projektow, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach dzialań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. 13.02.2012
 

195
2012-01-31
  

Pismo ARiMR w sprawie wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego beneficjenta w ramach dzialania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie udpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach dzialań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.  

183
2012-01-31
  

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego beneficjenta w ramach dzialania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla malych projektow, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach dzialań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. 

216
2011-12-19
  

Wzór umowy następcy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013, obowiązuje od 13 grudnia 2011 roku

156
2011-12-19
  

Wzór umowy następcy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013, obowiązuje od 13 grudnia 2011 roku

 , obowiązuje od u, obowi  

137
2011-11-10
  

Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013

207
2011-11-10
  

Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013

143
2011-09-09
  

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju" w zakresie "małych projektów", obowiązująca  od 18 lipca 2011 roku.

326
2011-09-09
  

Wniosek o przyznanie pomocy w wersji edytowalnej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju" w zakresie "małych projektów", obowiązujący  od 18 lipca 2011 roku.

371
2011-09-09
  

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju" w zakresie "małych projektów", obowiązujący  od 18 lipca 2011 roku.

233
2011-09-09
  

Pismo z wytycznymi dotyczacymi stosowania formularza 5z wniosku o przyznanie pomocy dla "małych projektów"

158
2011-07-22
  

Wniosek o przyznanie pomocy Wdrażanie LSR małe projekty  obowiązujący od 27 czerwca 2011 r.

427
2011-06-27
  

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-201 3- obowiazujaca od 27 czerwca 2011 roku !!

 

329
2011-06-27
  

Pismo dotyczące zmiany formularza WoPP 27.06.2011

W celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie .pdf. Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie pdf. W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Reasera 9.3 lub nowszej. Wersje dostępne są do pobrania na stronie www.adobe.com. W związku z udostępnieniem aktywnego formularza winsoku w formacie pdf. Obowiązuje nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (IW-1_413_MP w wersji 4z z dnia 27.06.2011 r.). Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Kolor żółty dotyczy zmian wprowadzonych do instrukcji z 12.05.2011 r.
 

256
2011-05-16
  

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013. obowiazujaca od 12 maja 2011 roku.

297
2010-12-08
  

Pismo dotyczące stosowania wzoru umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013 (październik 2010 r.)

171
2010-12-08
  

Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013 (październik 2010 r.) obowiązujący od grudnia 2010 roku

193
2010-12-08
  

Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013 (październik 2010 r.) obowiązujący od grudnia 2010 roku

173
2010-11-23
  

Pismo dotyczace stosowania poprawionej instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy dla "małych projektów" z listopada 2010 roku.

237
2010-11-23
  

Instrukcja wypełniania do wniosku o przyznanie pomocy dla "małych projektów" z 18 listopada 2010 roku.

343
2010-10-27

160
2010-10-27
  

Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji  "małe projekty", z  21.10.2010 roku.

191
2010-10-18
  

Poprawiona Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013 (październik 2010 r.), z 13.10.2010 roku.

289
2010-10-18
  

Wniosek o przyznanie pomocy Wdrażanie LSR małe projekty (październik 2010 r. )

378
2010-10-18
  

Wniosek o przyznanie pomocy Wdrażanie LSR małe projekty (październik 2010 r. )

412
2010-06-30
  

Wniosek o przyznanie pomocy Wdrażanie LSR małe projekty 30.06.2010

310
2010-06-30
  

Wniosek o przyznanie pomocy Wdrażanie LSR małe projekty 30.06.2010

268
2010-06-29
  

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013. 21.07.2010

304
2010-01-20
  

Zarządzenie Nr 107/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o przyznanie pomocy dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów.

172
2010-01-20
  

Wniosek o przyznanie pomocy. Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

219
2010-01-20
  

Wniosek o przyznanie pomocy. Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (do edycji)

392

Wnioski o przyznanie pomocy, wzory, instrukcje - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

2010-01-20, autor: Joanna Muszyńska
Data Typ Nazwa - Opis Ilo?? pobra?
2014-05-07

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokanychstrategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013.

130
2013-07-05
  

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

262
2013-07-05
  

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

Formularz 6z  

329
2013-07-05
  

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

Formularz 6z

254
2012-11-29
  

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 IW_1_413_313_5z

125
2012-05-17
  

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

Obowiązuje dla naborów, które rozpoczną sie nie wcześniej niż 1 czerwca 2012 roku.  

162
2012-05-17
  

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

Formularz 4z obowiązuje dla naborów, które rozpoczną sie nie wcześniej niż 1 czerwca 2012 roku. 

176
2012-05-17
  

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

Formularz 4z obowiązuje dla naborów, które rozpoczną sie nie wcześniej niż 1 czerwca 2012 roku.

177
2011-11-18
  

Pismo ARiMR dotyczące umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

132
2011-11-18
  

Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

148
2010-12-08
  

Pismo dotyczące stosowania wzoru umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadajacych warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" obowiazujacego od grudnia 2010 roku.

148
2010-12-08
  

Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadajacych warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" obowiązujący od grudnia 2010 roku 

121
2010-12-08
  

Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadajacych warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" obowiązujący od grudnia 2010 roku 

131
2010-12-08
  

Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadajacych warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" obowiązujący od grudnia 2010 roku 

123
2010-12-08
  

Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadajacych warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" obowiązujący od grudnia 2010 roku 

132
2010-10-27
  

Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadajacych warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", z 21.10.2010 roku.

162
2010-10-27
  

Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadajacych warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", z 21.10.2010 roku.

149
2010-10-14
  

 ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RÓWNOWAŻNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY, WRAZ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA z dnia 06.10.2010 r.

266
2010-10-14
  

Pismo dotyczące nowych wniosków dla 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013

248
2010-10-14
  

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 z dnia 06.10.2010 r.

268
2010-10-14
  

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z dnia 06.10.2010 r.

338
2010-10-14
  

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z dnia 06.10.2010 r.

240
2010-05-12
  

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z dnia 05.05.2010 r.

328
2010-05-12
  

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z dnia 05.05.2010 r.

226
2010-05-12
  

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 z dnia 20.07.2010 r.

285
2010-01-20
  

Zarządzenie Nr 83/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

148
2010-01-20
  

Załączniki. Zał. nr 14 Oświadzcenie właściciela nieruchomości, Zał. nr 16 Oświadczenie VAT, Zał. nr 21 Obliczenie NPV, Zał. nr 23 Opis zadań

185
2010-01-20
  

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013

166
2010-01-20
  

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

225

Wnioski o przyznanie pomocy, wzory, instrukcje, umowy - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

2012-02-23, autor: Adriana Zdanowicz - Kubicka

Aktualne formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz informacje znajdują się pod poniższym adresem:

 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Wnioski o przyznanie pomocy, wzory, instrukcje - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

2010-12-03, autor: Adriana Zdanowicz - Kubicka

Aktualne formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz informacje znajdują się pod poniższym adresem:

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Wniosek o zaliczkę dla Beneficjentów działań: 121, 123 , 311, 312, 413, 421 oraz 431 PROW 2007-2013

2010-06-14, autor: Adriana Zdanowicz - Kubicka

Wniosek o zaliczkę